اقتصادسنجی با پایتون یا R؟

حتماً شما هم این فکر به ذهنتان خطور کرده است که: اقتصادسنجی را با پایتون پیش ببرم یا با R؟ MATLAB بهتر است یا STATA یا Eviews؟ (دانشجویان و علاقمندان به حوزه اقتصادسنجی) اگر هم خودتان تا کنون این دغدغه را نداشتید، ممکن است افرادی را دیده باشید که مدام در پیچ و تاب پاسخ …

اقتصادسنجی با پایتون یا R؟ ادامه مطلب »