امین علیزاده

پروفایل

جزئيات

نام

امین

نام خانوادگی

علیزاده

اسم مستعار

Amin

اطلاعات مدرس

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد اقتصاد سلامت